Quốc Huy Việt Nam

QUỐC HUY VIỆT NAM

Quốc huy Việt Nam là hình ảnh cô đọng, xúc tích, đầy đủ về đất nước con người Việt Nam là biểu tượng của nền tự chủ, độc lập Quốc gia.

Quốc huy chất liệu đồng nguyên khối mạ màng trọng lượng 5 – 6 kg, chiều cao 28 cm, đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống từ ngọn lửa thiêng được xin từ khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quốc Huy Việt Nam được đúc trong dự án “ Vinh Quang Việt Nam 2015 – tôn vinh tinh thần dân tộc Tình yêu Tổ Quốc” Chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hình ảnh Quốc Huy Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tặng biểu tượng Quốc Huy Việt Nam cho 5 cá nhân đại diện cho 5 vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tướng Trần Đại Quang tặng biểu tượng Quốc huy cho 5 đại diện lực lượng vũ trang.

 

Trao tặng biểu tượng Quốc huy cho các cá nhân, đại diện đơn vị tiêu biểu.

 

Facebook chat