XUẤT BẢN CUỐN SÁCH VINH QUANG VIỆT NAM  ĐẠI LỄ TẠI YÊN TỬ LINH THIÊNG LỄ CẦU AN, CẦU PHÚC, NHẬP LINH   Slider 1
Năm 1995: Thành lập Văn phòng Maxi hoạt động trên các lĩnh vực tổ chức biểu diễn, văn hóa, sự kiện, truyền thông, quảng cáo và thương hiệu... là tiền thân của công ty Hữu nghị Á châu. Năm 2002: Công ty Hữu nghị Á châu chính thức được hình thành. Từ đó đến nay, chúng tôi đã tổ chức nhiều sự kiện lớn gắn liền với việc xây dựng thương hiệu, truyền thông cho các khách hàng và mang lại những giá trị hiệu quả. Chi tiết