Vật phẩm văn hóa

Vật phẩm văn hóa

Tượng vàng Thánh Gióng

Tượng vàng Thánh Gióng

TƯỢNG VÀNG THÁNH GIÓNG – PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương là một vị thánh trong Tứ Bất Tử của Việt Nam, một biểu tượng sức mạnh, đoàn kết dân...

Chi tiết
Quốc Huy Việt Nam

Quốc Huy Việt Nam

QUỐC HUY VIỆT NAM Quốc huy Việt Nam là hình ảnh cô đọng, xúc tích, đầy đủ về đất nước con người Việt Nam là biểu tượng của nền tự chủ, độc lập Quốc gia....

Chi tiết
Trống Đồng Bộ Chữ Tâm, Phúc, Lộc Linh Thiêng Yên Tử

Trống Đồng Bộ Chữ Tâm, Phúc, Lộc Linh Thiêng Yên Tử

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH – HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM CÔNG TY HỮU NGHỊ Á CHÂU  HÀNH HƯƠNG VỀ NON THIÊNG YÊN TỬ – NƠI CỘI NGUỒN ĐẤT...

Chi tiết
Facebook chat