Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 32 – Vì Hoà Bình

( acf.com.vn ) Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 32 – Vì Hoà Bình là một sự kiện lớn của năm 2005 và là hoạt động văn hoá chính của Tp.Hà Nội chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2005), kỷ niệm 6 năm Tp. Hà nội được Tổ chức Unesco thế giới công nhận là Thành phố Vì Hoà Bình và kỷ niệm 48 năm báo Hà Nội mới xuất bản số báo hàng ngày đầu tiên.

Giải chạy Báo Hànội mới lần thứ 32 – Vì Hoà Bình là hoạt động truyền thống, uy tín suốt 31 năm qua trong sự nghiệp thể dục thể thao cũng như phong trào rèn luyện sức khoẻ, một vấn đề đặc biệt được quan tâm trong định hướng phát triển của Hà nội. 

  • Giải chạy với chủ đề “Vì Hoà Bình, Hữu nghị – Hợp tác – Phát triển” nhằm mở rộng và phát triển phong trào đối ngoại cho mục tiêu “Vì Hoà Bình”, góp phần giới thiệu tinh thần sức mạnh, sự phát triển của thể thao nước nhà với bạn bè Quốc tế, tinh thần dân tộc trong tình hữu nghị, lòng mến khách của nhân dân Việt Nam, góp phần vào tiếng nói chung của toàn nhân loại vì một thế giới hoà bình.
     
  • Là sự kiện thu hút nhiều nhất các tổ chức, các thành phần trong và ngoài nước với sự tham gia đông đảo của lực lượng CBCNVC, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, vận động viên các tỉnh, thành trong cả nước, các văn phòng đại diện, các đoàn ngoại giao, các tổ chức hữu nghị, lưu học sinh và bạn bè Quốc tế.
Facebook chat