Truyền Thông Thương Hiệu

11/9/2012 12:36:39 PM

( acf.com.vn ) Truyền thông (communication) là quá trình chia sẻ thông tin. Truyền thông là một kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẻ các qui tắc và tín hiệu chung.

Tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới “Thẻ ATM SolidSHB card”

11/9/2012 12:37:04 PM

( acf.com.vn ) Thẻ ghi nợ Solid card của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Solid Card SHB), là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và an toàn, hiện đại, tiện ích vói nhiều dịch vụ gia tăng. Khách hàng gửi tiền vào thẻ và sử dụng bằng tiền của mình. Ngoài ra chủ thẻ Solid Card SHB có thể sử dụng dịch vụ thấu chi trên thẻ.Cập nhật