Khai hội xuân Yên Tử 2015 đón lộc đầu xuân " Trống đồng và chữ Tâm, Phúc, Lộc linh thiêng Yên Tử

2/13/2015 3:15:22 PM
Lễ Hội xuân Yên tử 2015 được tổ chức vào ngày 28/2/2015 (tức ngày 10/1 Âm lịch). Chương trình khai hội xuân được diễn ra với các nghi lễ truyền thống và long trọng. Trong khuôn khổ của lễ khai Hội xuân còn có lễ cầu an, cầu phúc, lễ nhập linh Trống đồng và chữ Tâm, Phúc, Lộc linh thiêng Yên tử tại Chùa Trình.

Các tin khác