Lễ Cầu an, Cầu phúc, nhập linh trống đồng và bộ chữ Tâm, Phúc, Lộc Linh thiêng Yên Tử 2016

2/29/2016 4:19:46 PM

Ngày 20, 21 tháng 2 năm 2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Công ty Hữu nghị Á Châu tổ chức chương trình:

HÀNH HƯƠNG VỀ NON THIÊNG YÊN TỬ

Lễ Chùa Ba Vàng, Uông bí Quảng Ninh, Lễ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Chùa Đồng Yên Tử

Lễ Cầu an, Cầu phúc, nhập linh trống đồng và bộ chữ Tâm, Phúc, Lộc Linh thiêng Yên Tử

Dự án “Trống đồng và bộ chữ Tâm, Phúc, Lộc – linh thiêng Yên Tử” được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh, góp phần lưu truyền và bảo tồn những giá trị di sản văn hóa của dân tộc


C:\Users\VP\Desktop\web khai xuan 2016 - Copy\_MG_8429.JPG

Các Đại biểu, Phật tử dự lễ cầu an, cầu phúc tại chùa Ba Vàng

C:\Users\VP\Desktop\web khai xuan 2016 - Copy\IMG_4670.jpg

Các Đại biểu, Phật tử lễ cầu an, cầu phúc tại bảo tượng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

C:\Users\VP\Desktop\web khai xuan 2016\WP_20160221_13_52_03_Pro__highres 1.jpg

C:\Users\VP\Desktop\web khai xuan 2016 - Copy\_MG_8580.JPG

Nghi lễ Cầu an, Cầu phúc, nhập linh trống đồng và bộ chữ Tâm, Phúc, Lộc Linh thiêng Yên Tử

C:\Users\VP\Desktop\Ảnh Cty Nước sạch Vinaconex\_MG_8660 - Copy.jpg

Đại diện Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân tham gia nhận Trống đồng Linh thiêng Yên Tử

C:\Users\VP\Desktop\web khai xuan 2016 - Copy\_MG_8686.JPG

Đại diện Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân tham gia nhận Trống đồng Phúc Lộc mạ vàng Linh thiêng Yên Tử


C:\Users\VP\Desktop\web khai xuan 2016 - Copy\_MG_8701.JPG

Đại diện Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân tham gia nhận Chữ Tâm Linh thiêng Yên Tử


C:\Users\VP\Desktop\web khai xuan 2016 - Copy\_MG_8720.JPG

Đại diện Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân tham gia nhận Chữ Phúc Linh thiêng Yên TửC:\Users\VP\Desktop\web khai xuan 2016 - Copy\_MG_8733.JPG

Đại diện Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân tham gia nhận Chữ Lộc Linh thiêng Yên Tử

 

 

 

 

Các tin khác