Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

“Vinh Quang Việt Nam” Sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt quy mô Nhà Nước

“Vinh Quang Việt Nam” Sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt quy mô Nhà Nước

(acf.com.vn) Danh sách Tập thể, Cá nhân Anh hùng và điển hình tiên tiến được...

Lễ tiến dâng Trống Đồng lên khu di tích Yên Tử

Lễ tiến dâng Trống Đồng lên khu di tích Yên Tử

( acf.com.vn ) Ngày 1/2/2012 tại khu di tích Yên Tử TP. Uông Bí tỉnh...

Facebook chat