Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

“Vinh Quang Việt Nam” Sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt quy mô Nhà Nước

“Vinh Quang Việt Nam” Sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt quy mô Nhà Nước

(acf.com.vn) Danh sách Tập thể, Cá nhân Anh hùng và điển hình tiên tiến được...

Lễ khởi công Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Sao Biển

Lễ khởi công Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Sao Biển

( acf.com.vn ) Ngày 01-5-2008, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công Dự án...

Lễ khánh thành trạm chiết nạp LPG

Lễ khánh thành trạm chiết nạp LPG

( acf.com.vn ) Ngày 27 – 2 – 2011 tại Phú Xuyên. Công ty CP...

Lễ tiến dâng Trống Đồng lên khu di tích Yên Tử

Lễ tiến dâng Trống Đồng lên khu di tích Yên Tử

( acf.com.vn ) Ngày 1/2/2012 tại khu di tích Yên Tử TP. Uông Bí tỉnh...

Facebook chat